Menu Zamknij

Grupa pogłębiona dla osób uzależnionych odbywa się raz w tygodniu

Tą formę pomocy kierujemy do osób, które przebyły już terapię podstawową, zdobyły wiedzę o chorobie i motywację do zmiany stylu życia, jednak potrzebują pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów, rozwoju osobistym oraz radzeniu sobie z zatrzymaniem uzależnienia pierwszym, najtrudniejszym okresie trzeźwienia.

W terapii podstawowej głównym nurtem jest radzenie sobie z zatrzymaniem uzależnienia, natomiast w terapii pogłębionej jest czas na zdobywania umiejętności radzenia sobie także z innymi, często trudnymi sprawami we wszystkich sferach  życia, z których niektóre są konsekwencją nałogu, a inne wynikają z zaburzonego, często bardzo destrukcyjnego funkcjonowania całej  rodziny (otoczenia). Pacjent, który ukończył podstawowy program terapii jest na początku swojej drogi trzeźwienia. Ma w sobie dużo obaw, lęku, często jest zagubiony, poznaje siebie i próbuje odnaleźć się w nowej dla niego rzeczywistości. Na tym etapie ważnym aspektem jest wzmocnienie motywacji pacjenta do kontynuowania terapii.
Konieczne jest zatem terapia pogłębiona. Terapia pogłębiona jest to praca terapeutyczna skoncentrowana na przyszłość w kierunku stopniowego usamodzielnienia się pacjenta w zakresie radzenia sobie z uzależnieniem, wprowadzaniu zmian w życiu i ich utrwalaniu. 

Terapeuta na tym etapie koncentruje się na potencjalnej sile pacjenta, kieruje uwagę na sposoby umożliwiające osiąganie celu, zasoby pacjenta, możliwości zmiany. Pomaga  w kreowaniu pozytywnego wyobrażenia przyszłości. Terapeuta wzmacnia sprawczość i poczucie zaradności pacjenta. Ważne jest żeby terapia pogłębiona była elastyczna i dopasowana do aktualnych potrzeb pacjenta. Istotnym elementem jest wspieranie pacjenta w samorozwoju, poszukiwaniu przez niego innych możliwości spędzania czasu, zainteresowań czy hobby. Metodami pracy na tym etapie są: wspieranie szczerej, otwartej komunikacji, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami grupy, analiza problemów aktualnie przeżywanych przez pacjenta.

Uzależnienie w rodzinie – terapia dla rodzin indywidualna i grupowa.

Terapia dla rodzin to właściwe rozwiązanie dla osób, które z powodu uzależnienia w rodzinie odczuwają na sobie skutki tej choroby. Funkcjonowanie w ciągłym stresie, patologicznych relacjach oraz nieustannej frustracji sprawia, że życie osób przybywających w towarzystwie osób uzależnionych jest dalekie od ideału. Jeśli szukasz wyjścia z tej wyjątkowo przykrej sytuacji, chcesz pozbyć się gniewu, nie chcesz przeżywać ciągłych rozczarować, nasza terapia stanowi doskonałą formę pomocy dla Ciebie.

Jeśli któryś z członków Twojej rodziny jest uzależniony od narkotyków, leków, hazardu lub spożywa nadmierne ilości alkoholu, doskonale zdajesz sobie sprawę, jak silnie ta sytuacja może oddziaływać na członków rodziny.

Warto pamiętać, że choroba jaką jest uzależnienie dotyka nie tylko osobę uzależnioną, ale także członków jej rodziny. Aby skutecznie radzić sobie z uzależnieniem w rodzinie zwalczać warto uzupełnić swoją wiedzę na temat tej choroby oraz w pełni zaangażować się w przywrócenie stanu równowagi. Jest to jedyny sposób na osiągnięcie pozytywnych zmian. Każdy, kto na co dzień obcuje z osobą uzależnioną na pierwszy rzut oka nie zauważa problemu. W rzeczywistości uzależnienie jednej osoby może mieć negatywny wpływ na rozwój osobowości oraz zachowanie innych członków rodziny. Często zdarza się, że rodzina oraz najbliższe otoczenie uzależnionego nie zdają sobie sprawy, jak nałóg może niszczyć rodzinę. U osób z kręgu uzależnionego rozwijają się specyficzne objawy tej choroby. Przede wszystkim odrzucane zostają prawdziwe przyczyny problemu.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu